Vaardig worden in een duurzame inzet!

 

Dit artikel gaat over de gedrags- en leercompetenties die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en borging van een duurzame inzet. Ofwel: vaardig worden in duurzame inzetbaarheid (DI) èn je duurzaam inzetbaar gedragen! Van toepassing op iedere functie en voor alle leeftijden. Extra aandacht voor HR en leidinggevenden. Zij vervullen een belangrijke functie in dit proces. Daarom organiseert DINZET. voor hen een trainingsdag  op vrijdag 14  december met als doel meer inzicht te krijgen welke competenties precies een rol spelen en welke actie vereist is om deze in ontwikkeling te brengen. Uiteindelijk wil je als organisatie dat je medewerkers duurzaam inzetbaar worden en ook blijven, anders zijn alle investeringen van dure instrumenten verspilde energie. Maar hoe garandeer je continuïteit in het proces? Hoe zorg je ervoor dat een medewerker de intentie om duurzaam inzetbaar te worden, ook daadwerkelijk omzet in gedrag? 

Welke gedrags- en leercompetenties spelen een rol?

DI-instrumenten leveren doorgaans een goed beeld op hoe het gesteld is met iemands duurzame inzet. Vitaliteit, vakkennis en vaardigheden, kwaliteit van leven en werken, veranderbaarheid en dergelijke, worden gescoord. Maar dan ben je er nog niet. Van scoren en constateren, moet het proces verder gaan naar reflectie en inzicht, plannen maken en deze daadwerkelijk uitvoeren. Voorbeeld: een medewerker moet op een andere manier gaan tillen om zijn rug te sparen. Behalve het aanleren van de nieuwe vaardigheid moet de medewerker over voldoende zelfinzicht beschikken en ook openstaan voor deze verandering. Hij moet flexibel zijn en veranderingsbereid. Hij moet kunnen en durven reflecteren op zichzelf en kunnen bijsturen. Een doel voor ogen hebben en discipline tonen. Dit noemen we voorwaardenscheppende gedrags- en leercompetenties, nodig om zijn manier van tillen blijvend te veranderen. In dit voorbeeld gaat het om een gedragsverandering. De stappen in dit proces zijn:

 • Er is niets aan de hand
 • Er is wat aan de hand
 • Ik kan het anders gaan doen
 • Ik ga het anders doen
 • Ik doe anders
 • Ik wil volhouden want ik zie dat het me helpt
 • Ik hou vol!

En een terugval in oud gedrag hoort ook bij dit proces! Als het zich maar weer herstelt.

Laten we eens kijken welke gedrags- en leercompetenties jij als lezer en de medewerkers in jouw organisatie nodig hebben, om blijvend duurzaam inzetbaar te worden. Want duurzaam inzetbaar zijn moet je leren: je moet de transitie kunnen maken van bijvoorbeeld een DI-instrument naar een Plan van Aanpak en dat vervolgens ook uitvoeren. Een competentie is het geheel van kennis, houding, gedrag en vaardigheden. Dus je moet iets weten, iets kunnen en daar hoort een bepaalde houding en gedrag bij. Het is waarneembaar in gedrag. DI zit niet alleen in je hoofd, maar is ook te zien in wat je doet en hoe je je gedraagt. Je ziet als observant aan het gedrag van iemand of hij de competentie onder de knie heeft. Vier scores zijn mogelijk:

 • Ja, ik heb het gedrag gezien, want... 
 • Ja, ik heb het gedrag gezien, maar er zijn nog een paar suggesties het nog beter te doen
 • Nee, ik heb gedrag niet gezien, maar het zou in dit geval wel wenselijk zijn geweest want….
 • Ik weet het niet want ik heb bv. de medewerker een poos niet gezien


In het voorbeeld van de medewerker die anders moet gaan tillen om zijn rug minder fysiek te belasten, zie je als collega dat hij door zijn knieën buigt, anders gaat staan met zijn voeten, schouders laag houdt en zijn gezicht vertrekt niet van de pijn. Maar je ziet ook dat hij tijdens een cursus tillen en bewegen gemotiveerd en gretig is om het anders te leren doen. Je ziet hem tijdens het proces feedback oppikken van collega's, hij is toegankelijk en veranderbereid. Je ziet dat hij zijn gedrag aanpast en enthousiast vertelt dat hij minder pijn heeft. Tijdens een zeer drukke week vervalt hij terug in oud gedrag. Hij heeft onmiddellijk meer pijn en je ziet dat hij de week erna zijn lesje geleerd heeft en zijn gedrag is hersteld.

De scores kunnen de medewerker helpen om zich verder te ontwikkelen. Het helpt de leidinggevende om hem hierin te coachen, te faciliteren en een veilige leeromgeving te bieden. Het is dus een momentopname in een proces waarin uiteindelijk groei in de ontwikkeling waarneembaar moet zijn.
 
DINZET. heeft enkele gedrags- en leercompetenties voor een duurzame inzet in onderstaand overzicht geclusterd. We bekijken enkele competenties. Een volledig overzicht, beschrijving, uitleg èn handleiding om het toe te passen, komt uiteraard in de training aan de orde.

Houding- en leercompetenties

 Omschrijving

Score: Ja/Nee/
Weet niet

Omgevings- en organisatiebewustzijn

Is op de hoogte van wat er speelt en is in staat hier conclusies aan te verbinden voor de eigen functie

 

Toegankelijkheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit

Is makkelijk benaderbaar. Staat open en creëert geen drempels. Toont veranderbereidheid. Is uitnodigend voor anderen. Is in staat gedrag af te stemmen op een bepaalde situatie en zich aan te passen met het oog op een bepaald  doel. Durft het onbekende aan te gaan......

 

Zelfinzicht, zelfontwikkeling en authenticiteit

Kan objectief naar zichzelf kijken. Heeft zicht in de eigen tekortkomingen en kwaliteiten. Overschat en onderschat eigen kwaliteiten niet. Vraagt om  feedback ter vergroting van zelfkennis. Durft risico’s aan te gaan in het objectief kijken naar zichzelf. Investeert op een proactieve manier in de  eigen ontwikkeling. Stemt die ontwikkeling af op die van de organisatie en/of toekomstig werk. Is ambitieus en zelfsturend. Kan zichzelf zijn op een natuurlijke manier. Is eerlijk en transparant.

 

Collegialiteit, samenwerken, diversiteit

Is hulpvaardig, attent, draagt bij aan een collegiale sfeer waarin men elkaar aan durft te spreken. Heeft aandacht voor de ander. Is bereid met anderen samen te werken naar een gemeenschappelijk doel. Kan effectief en gemakkelijk omgaan met andere generaties, status, cultuur, nationaliteit, leeftijd en de algemene ontwikkeling van anderen.

 

Plannen, organiseren en discipline

Stelt plannen op. Toont discipline. Gaat efficiënt om met tijd en stuurt  zichzelf bij. Weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Houdt vast aan het plan op een doelgerichte manier.

 

 
Deze competenties heeft niet iedereen vanzelf tot zijn beschikking. Of ze zijn nooit actief gestimuleerd. En ook niet iedere competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Er ligt een taak voor de medewerker, leidinggevende en de organisatie om hier beweging in te krijgen. Anders ontwikkelt een medewerker zich niet verder.

Conclusie èn aan de slag!
Vaardig worden in een duurzame inzet is een leerproces waarin de medewerker zelf een rol heeft en de leidinggevende coacht en faciliteert. Deze voert het goede gesprek op een goede manier en doet dit bovendien regelmatig. Met als doel een ontwikkeling op gang te brengen die leidt naar het gewenste niveau. Dat stelt hoge eisen aan de communicatieve- en sociale vaardigheden van de leidinggevende. Vaardig worden in een duurzame inzet verloopt in fasen: het is een traag verlopend leerproces dat tijd kost. Het heeft weinig zin de boel op te jagen, zo werkt het bij jou net zomin als bij je medewerkers. Het heeft wel zin om consequent en consistent stappen te zetten in dialoog met elkaar en op en top gebruik te maken van voortschrijdend inzicht.

DINZET. helpt daar graag bij. Schrijf je nu in voor de eendaagse training voor HR en leidinggevenden:

Vaardig worden in een duurzame inzet. Hoe doe je dat?

Inhoud:

 • Van DI-instrument naar actie: Transitie naar een duurzame inzet
 • Blijvend duurzaam inzetbaar worden moet je leren
 • Gedragsverandering verloopt in fasen
 • Noodzakelijke houding- en leercompetenties 
 • Scoren en bespreekbaar maken
 • POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) in een moderne outfit
 • Hobbels tijdens het (leer)proces
 • Gedrags- en leerompetenties in een team
 • Toepassing praktijk


Wanneer?

 • Vrijdag 14 december 2018, 9.00 uur - 16.15 uur
 • Locatie: Huize Bergen Vught
 • Kosten: € 270,00 p/p Verblijfkosten: € 66,50
 • Naslagwerk: € 15,00
 • Incompany: informeer naar de mogelijkheden

Heeft u vragen?

Bel +31 (0)6 51 22 03 07 of ons, wij staan u graag te woord!


De programma's van DINZET.

Voor: HR/Management/Leidinggevenden Vaardig worden in een duurzame inzet. Hoe doe ...

Lees meer

33 - 48 jaar Reflectie tijdens het spitsuur in ons leven!

Geboren tussen 1970 en 1985, jong adolescent in de jaren ’90 en 2000. Op de lagere school dikwijls de eerste groepen...

Lees meer
Meer nieuws
 • Info workshop 50-Plusser

  Info workshop 50-Plusser

  Ik zou wel eens de tijd en de rust willen krijgen om na te denken en te praten over hoe ik de komende 10-17 jaar invulling ga geven aan mijn werk. Ik zou wel eens ervaringen.....

  Lees meer
 • Info workshop werkgever

  Info workshop werkgever

  Deze training uw organisatie de mogelijkheid om 50-Plussers beter, constructiever en vanuit hun kracht en deskundigheid te laten samenwerken met andere generaties.....

  Lees meer
 • Info 3-daagse training 50-Plusser

  Info 3-daagse training 50-Plusser

  Liever meetellen, dan aftellen! Dan is deze driedaagse training iets voor jou! Misschien ben je werknemer, zzp’er of zonder werk. Vanuit de organisatie waar je werkzaam bent, of vanuit een individuele keuze k

  Lees meer
 • Info 3-daagse training werkgever

  Info 3-daagse training werkgever

  Liever meetellen, dan aftellen! Dan biedt deze training uw organisatie de mogelijkheid om 50-Plussers beter, constructiever en vanuit hun kracht en deskundigheid inzetbaar te blijven en beter te laten samenwe

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.