Voor leidinggevende

Training voor leidinggevenden

Hoe borgen we de koers voor de toekomst met alle generaties in ons team?

“Ik ben leidinggevende van een team. Er is een grote diversiteit qua leeftijdsopbouw. We hebben de komende jaren te maken met vergrijzing en ontgroening, anders gezegd: we zitten er middenin! De inhoud van werk verandert in een snel tempo en daarmee ook de eisen die aan de werknemers worden gesteld. Om iedereen duurzaam inzetbaar te houden, is het noodzakelijk dat we sterk inzetten op een permanente doorontwikkeling van kennis, houding en competenties. Er zijn spanningen merkbaar tussen de oudere en jongere collega’s. Hoe kan ik dat aanpakken? Hoe blijft ons team aantrekkelijk voor alle generaties? Wat zijn verouderde en verzuurde patronen in dit team: waar verliest men energie en waar krijgt men energie van?  Hoe zorgen we ervoor dat expertise niet verloren gaat? Hoe voer ik het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid op de goede manier?”

Of zoals een ondernemer het eens naar me verwoordde: "Het personeel van morgen begrijp ik niet meer en het personeel van gisteren wil niet luisteren"

De leidinggevende heeft, van alle factoren in de werkomgeving, de grootste impact op het werkplezier, de betrokkenheid, productiviteit en duurzame inzet van de werknemers. Ze is de spil in het proces van duurzame inzetbaarheid. Bovendien staan leidinggevenden voor de uitdaging teams te ondersteunen waar 4, binnenkort 5 generaties werkzaam in zijn.

Logisch dat juist deze groep goed gefaciliteerd moet worden om duurzame inzetbaarheid vorm te geven in het dagelijks werk. Speciaal voor leidinggevenden heeft DINZET. een programma ontwikkeld om met duurzame inzetbaarheid en generatiewerk aan de slag te gaan.

We beginnen met de duurzame inzetbaarheid van de leidinggevende zelf.... 

Hoe duurzaam inzetbaar ben jij eigenlijk als leidinggevende? Maakt niet uit hoe oud je bent want DI geldt voor alle generaties. Hoe gaat het met je gezondheid, plezier in het werk, je kennis en vaardigheden en zicht op de toekomst? Hoe is de balans werk/privé, waar krijg je energie van en waar merk je energielekken? Hoe ben jij op het werk? Hoe makkelijk of moeilijk vind je het om met veranderingen om te gaan, wat vind je van andere generaties, waar word je enthousiast van of klaag je wel eens over? Welke veranderingen zijn er te komende jaren te verwachten t.a.v. jouw werk of de manier waarop de rol van leidinggevende verandert? Hoe sta je daarin en geef je er vorm aan?

Tot welke generatie behoor jij en hoe leg je verbinding met andere generaties? Van welke verouderde patronen mag jij zelf best afscheid nemen? Hoe stimuleer je verbinding in je team? Wat vind je lastige situaties?Wat is je plan voor de toekomst om inzetbaar te blijven en wat staat je dan te doen?

Het leiderschapsprogramma van DINZET. richt zich op drie pijlers:

1. Reflectie en actie m.b.t. je duurzame inzetbaarheid als leidinggevende

2. Duurzame inzetbaarheid ontwikkelingsgericht kunnen begeleiden en bespreken met 4 generaties op de werkvloer. Met extra aandacht voor de 50-plussers en extra aandacht voor banen die veranderen of verdwijnen

3. Samenwerking tussen 4 generaties stimuleren en ondersteunen

De volgende onderdelen komen aan bod: 

1. Kader van DI en 4 generaties binnen onze organisatie
2. Hoe zit het met mijn eigen duurzame inzetbaarheid?
3. Kennis over duurzame inzetbaarheid m.b.t. de 50-Plusser
4. Kennis over duurzame inzetbaarheid m.b.t. generaties in teams
5. Aansturen en coachen van DI en 4 generaties
6. Lastige situaties

Wat levert de training op?

 • Overzicht en inzicht in begrippen als inzetbaarheid en duurzame inzetbaarheid en toepassing hiervan in de praktijk. Trends op de markt en arbeidsmarkt, noodzaak om aan de slag te gaan met DI en generatiewerk in organisaties en het team
 • Inzicht in je eigen duurzame inzetbaarheid als leidinggevende
 • Ontwikkelingsgericht gesprekken voeren met alle generaties over DI, met extra aandacht voor de 50-plussers. We maken gebruik van de DIR© van DINZET. De DIR© is een instrument ontwikkeld door DINZET. om voor jezelf je duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen. Bovendien is het uitermate geschikt als hulpmiddel bij gesprekken.
 • Inzicht in de betekenis van 4, binnenkort 5 generaties in je team. Aansturen en ondersteunen van generatiegericht werken in je team
   
  • Noodzaak van een training

   Kijkend naar de maatschappij, zien we als leidinggevenden dat de arbeidsmarkt vergrijst en ontgroent. De inhoud van werk verandert in een snel tempo en daarmee ook de eisen die aan werknemers worden gesteld. Om iedereen duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden, is het noodzakelijk dat werkgevers èn werknemers zich sterk inzetten op permanente doorontwikkeling van kennis, houding, competenties etc. en generaties met elkaar weten te verbinden.
   Het is uiteindelijk de leidinggevende die aanstuurt en werknemers begeleid op de werkvloer. Daarvoor is krachtig leiderschap noodzakelijk en de juiste vaardigheden.
    

   De leidinggevenden zijn de spil in de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid

   Als leidingevende is het belangrijk dat je het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid met individuele werknemers en je team, op de goede manier kunnen voeren. Het gaat om het verduurzamen van elkaars vakmanschap en het verbinden van generaties zodat de koers voor de toekomst geborgd wordt. Maar nog veel meer gaat het om het creëren van een veilige omgeving waar de leidinggevende een sfeer weet te scheppen zodat medewerkers een volgende stap kunnen zetten en zich blijvend kunnen ontwikkelen.

   Bij dit alles is het van enorm belang de juiste stappen te zetten in iedere fase van het leer- en ontwikkelingsproces over duurzame inzetbaarheid en de juiste competenties te ontwikkelen.

   Kijk verder bij FAQ wat is duurzame inzetbaarheid en scroll een stukje naar benden om antwoorden te vinden op vragen zoals: waarom ervaren wekgevers urgentie m.b.t. DI, waarom ervaren werknemers urgentie en wanneer komen beiden in beweging. 

  • Aantal dagdelen

   Het basisprogramma voor leidinggevenden bestaat uit 5 dagen training.
   Tussen iedere dag training zit 3 weken om met de praktijk aan de slag te gaan.

   Er wordt een werkmap en reader verstrekt waar zelfstudie gewenst is. Dit is per persoon en situatie verschillend. Ongeveer komt het aantal SBU neer op 24 uur.

   Bij incompany-trainingen hangt het aantal dagdelen dat je wilt investeren af van:

   • De fase waar men zich bevindt in het proces van duurzame inzetbaarheid
   • De tijd die men ervoor uit wilt trekken om de de thema’s m.b.t. DI te behandelen
   • De diepgang die men hierin kiest
   • De borging van DI in de organisatie
     

   Informeer naar de mogelijkheden en maak het samen met DINZET. op maat!

  • Aanpak

   DINZET. beschouwt het werken aan duurzame inzetbaarheid als een leer- en ontwikkelingsproces. Geen kant-en-klaar-product, maar een weloverwogen proces waarin verschillende stappen op een systematische wijze gezet moeten worden. Bovendien 'op maat', want geen enkele organisatie is hetzelfde.

   Het basisprogramma voor leidinggevenden bestaat uit de volgende onderdelen

   Blok 1, Kader

   • Kadering van begrippen zoals: inzetbaarheid en duurzame inzetbaarheid, vergrijzing en ontgroening, visie van de organisatie over DI, factoren die van invloed zijn (cijfers CBS en feiten)
   • De relatie tussen duurzame inzetbaarheid en generatiewerk
   • De 4 fases van het leer- en ontwikkelingsproces naar duurzame inzetbaarheid
   • Wat betekent dit voor mij als leidinggevende; wat zijn mijn taken en verantwoordelijkheden
   • Hoe kijk ik naar mijn eigen duurzame inzetbaarheid
   • Hoe vertalen we trends in productontwikkeling en dienstverlening naar de werkvloer. Wat betekent dit voor de competenties van medewerkers en hoe maak je dit concreet
   • Wat is een toekomstgericht gesprek, in welke context wordt dit gevoerd en met welke instrumenten. Uit welke onderdelen bestaat het toekomstgerichte gesprek en hoe kan het onderdeel zijn van een actie- of ontwikkelplan
   • Je rol als leidingevende als banen op de afdeling veranderen, verdwijnen of in de organisatie verdwijnen
   • Hoe formuleer je een ontwikkeladvies
     

   Blok 2, Kennis over duurzame inzetbaarheid m.b.t. 50-Plussers

   • Kennis van generatie X ( geboren 1955 - 1970 en de protestgeneratie 1940 - 1955)
   • Tools en het Duurzaam-Inzetbaarheids-Radar© ontwikkeld door DINZET. 
   • Perspectieven en aannames aanpakken
   • Aandacht voor inzet, vakmanschap, weerstand en angst (en indien gepast en noodzakelijk: aandacht voor rouw)
   • Verouderde patronen en belemmerende overuigingen bespreekbaar maken
   • Aandacht voor loyaliteiten en erkenning
   • Competenties voor de toekomst helder krijgen en bespreekbaar maken
   • Formuleren van een ontwikkeladvies en coaching daarbij
   • Wat kun je beter niet/en beter wel doen als leidinggevende
     

   Blok 3, Kennis over duurzame inzetbaarheid m.b.t.  generaties in teams

   • Hoe borgen we samen als team een koers voor de toekomst
   • Werkinhoud, werkeisen en werkomstandigheden
   • Uit welke generaties bestaat mijn team en in welke aantallen zijn ze vertegenwoordigd
   • Kennis van verschillende generaties en wat zien we daarvan in de praktijk
   • Tot welke generatie behoor ik als leidinggevende zelf en wat herken ik in relatie tot mijzelf, collega’s, de organisatie, werk, leren en technologie
   • Wat zijn de verwachtingen van de verschillende generaties in relatie tot zichzelf, collega’s, de organisatie, werk, leren en technologie
   • Wat zijn sociale patronen in mijn team? Wanneer spreek je van verouderde/verzuurde patronen en wanneer van vitale patronen
   • Wat levert mij als leidinggevende energie op, en wat kost energie? Top 5 van energieboosters en top 5 van energielekken. Wat zie ik daarvan in mijn team
   • Verduurzamen van vakmanschap van alle generaties in mijn team. Factoren die samenwerken tussen generaties bevorderen
   • Potentiele informele leiders: waar zitten ze in mijn team (let wel: in alle generaties)
   • Wat als banen verdwijnen
     

   Blok 4, Aansturen en coachen 

   • Situationeel leiderschap in een nieuw jasje
   • Aansturen en coachen op DI en actie- en ontwikkelplan, uitgangspunten
   • Hoe borg ik het leerproces t.a.v. DI en hoe zorg ik voor een juiste opvolging
   • Hoe formuleer ik als leidinggevende een ontwikkeladvies
   • In welke fase is scholing aanbieden aan je werknemers effectief
   • Is scholing vrijblijvend
   • Het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid op een goede manier voeren
   • Welke valkuilen zijn er voor mij en wat kan ik daaraan verbeteren


   Blok 5, Lastige situaties

   • Lastige situaties, hoe ga ik daarmee om


   Praten over duurzame inzetbaarheid is belangrijk om helderheid te krijgen. Ermee aan de slag gaan en in de praktijk zoeken wat het beste werkt is uiteindelijk waar het naartoe moet. Het programma van DINZET. biedt de juiste tools om praktijkgericht aan de slag te gaan.

   Data en kosten  regulier programma

  • Data en kosten

   Training voor leidinggevenden

   Data training Vakmanschap in Duurzame Inzetbaarheid

   Start dinsdag 12 maart

   Dag 1, dinsdag 12 maart
   Dag 2, dinsdag 2 april
   Dag 3, woensdag 1 mei
   Dag 4, donderdag 23 mei
   Dag 5, vrijdag 28 juni

   Kosten
   € 1325,00 p.p.

   Inclusief coaching tijdens het traject
   Exclusief materiaal, reiskosten en verblijfkosten

   Trainingslocatie nog nader te bepalen

   Trainingen van DINZET. zijn btw-vrij en vallen onder bedrijfsopleiding.
   DINZET. is CRKBO geregistreerd


  Meer informatie?
  • * velden zijn verplicht.

Heeft u vragen?

Bel +31 (0)6 51 22 03 07 of ons, wij staan u graag te woord!


De programma's van DINZET.

Voor: HR/Management/Leidinggevenden Vaardig worden in een duurzame inzet. Hoe doe ...

Lees meer

33 - 48 jaar Reflectie tijdens het spitsuur in ons leven!

Geboren tussen 1970 en 1985, jong adolescent in de jaren ’90 en 2000. Op de lagere school dikwijls de eerste groepen...

Lees meer
Meer nieuws
 • Info workshop 50-Plusser

  Info workshop 50-Plusser

  Ik zou wel eens de tijd en de rust willen krijgen om na te denken en te praten over hoe ik de komende 10-17 jaar invulling ga geven aan mijn werk. Ik zou wel eens ervaringen.....

  Lees meer
 • Info workshop werkgever

  Info workshop werkgever

  Deze training uw organisatie de mogelijkheid om 50-Plussers beter, constructiever en vanuit hun kracht en deskundigheid te laten samenwerken met andere generaties.....

  Lees meer
 • Info 3-daagse training 50-Plusser

  Info 3-daagse training 50-Plusser

  Liever meetellen, dan aftellen! Dan is deze driedaagse training iets voor jou! Misschien ben je werknemer, zzp’er of zonder werk. Vanuit de organisatie waar je werkzaam bent, of vanuit een individuele keuze k

  Lees meer
 • Info 3-daagse training werkgever

  Info 3-daagse training werkgever

  Liever meetellen, dan aftellen! Dan biedt deze training uw organisatie de mogelijkheid om 50-Plussers beter, constructiever en vanuit hun kracht en deskundigheid inzetbaar te blijven en beter te laten samenwe

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.